Tổng hợp ngữ pháp & bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ I 2022 đầy đủ nhất

Chương trình tiếng Anh lớp 3 học kỳ I sẽ “nặng” hơn hẳn so với các năm học trước bởi khối lượng và độ khó của từ vựng, ngữ pháp cũng đã được nâng lên đáng kể. Hiểu được điều này, FLYER sẽ giúp các thầy, cô và ba, mẹ tóm tắt một cách có hệ thống về chương trình học tiếng Anh lớp 3 để giúp các con tiếp nhận những bài học thật dễ dàng và hiệu quả nhất.

1. Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 3 học kỳ I

1.1 Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ I (Các từ vựng từ Unit 1 – Unit 10)

Ở học kỳ này, từ vựng vẫn chủ yếu xoay quanh các chủ đề gần gũi với đời sống hằng ngày như số đếm, hoạt động thường ngày, màu sắc v…v… . Đối với từ vựng tiếng Anh trẻ em, việc học theo chủ đề vừa tạo hứng thú học tập cho các bé, vừa giúp các bé nhớ từ lâu hơn.

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 (Các từ vựng từ Unit 1 – Unit 10)
Tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 3

Các chủ đề từ vựng học sinh thường gặp trong học kỳ I năm lớp 3 bao gồm:

 • Số đếm: one, twenty-one, two, twelve, sixteen, forty, one hundred,…
 • Màu sắc: blue, pink, green, black, white, brown, grey,…
 • Hoạt động: play football, ride a bike, watch TV, walk, dance, sing,…
 • Trường lớp: pencil case, ruler, bag, board, bookcase, cupboard, teacher,…
 • Đồ chơi: ball, bike, robot, camera, computer game,…
 • Vị trí, địa điểm: in, on, under, next to,…
 • Gia đình: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather,…
 • Tính từ dùng để miêu tả: young, happy, sad, long, short, big, small messy,…
 • Con vật: crocodile, elephant, tiger, lion, bear, dolphin,…
 • Cơ thể: face, ears, eyes, mouth, hand, arm, leg, neck, shoulder, hair,…
 • Quần áo: jacket, shoes, skirt, socks, dress, sweater, hat, jeans, shorts,…
 • Thức ăn: apple, banana, orange, burger, cake, chocolate, ice-cream,…
 • Phương tiện đi lại: boat, bus, helicopter, motorbike, plane, bike, car,…
 • Đồ dùng: clock, lamp, mat, armchair, bath, bed, picture, TV,…

1.2 Ngữ âm tiếng Anh lớp 3 học kỳ I (Các kiến thức ngữ âm từ Unit 1 – Unit 10)

Phonics (Ngữ âm) là một phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh của bé. Phonics tiếng Anh trẻ em trong chương trình tiếng Anh lớp 3 học kỳ I được trải đều trong 10 unit, thầy cô và ba mẹ hãy cùng theo dõi bảng tổng hợp dưới đây:

Trọng tâm ngữ âmVí dụ
Unit 1bye
brother, bird, bored, birthday, black, begin, book, blue,…
hellohi, how, head, hot, happy, hungry, hard,…
Unit 2Maimeet, mother, mouth, monkey,…
Peter parents, pig, poor, pink, picture,…
Unit 3Tonytwo, ten, twelve, tired, TV,…
yesyou, your, young, yellow,…
Unit 4fivefather, four, fat, fifteen, fig, flower, fan,…
sixson, sister, seven, sunny, snowy, stormy, sleep, scared,… 
Unit 5thatfamily, grandparents, cat, fat, pan, bag, sad,…
yesmet, elephant, bed, leg, seven,…
Unit 6comeclose, can, computer, classroom, crocodile, coconut, cup, clock,…
downdolphin, dance, door, daughter, dog, duck,…
Unit 7gymginger, gymnastic, gentle,…
lookbook, cook, cake, sock, duck, black, pink,…
Unit 8rulerrubber, rainy, rich, red, room,…
thesethose, they, them, this, that, there, mother, father, brother,…
Unit 9itbig, sit, in, six, lip, pig, rich, bin, piano,…
orange forty, clock, shorts, dolphin, on, soft, hot, dog,…
Unit 10blindblack, blue, blanket, blood, blow, blonde,…
skatingskirt, sky, skiing, skin,…
Kiến thức trọng âm ngữ âm từ unit 1 – unit 10 trong chương trình tiếng Anh lớp 3

1.3 Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ I (Các cấu trúc ngữ pháp từ Unit 1 – Unit 10)

Cấu trúc câu chào hỏi trong tiếng Anh lớp 3 học kỳ I
Cấu trúc câu chào hỏi trong tiếng Anh lớp 3

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chủ yếu là về các cấu trúc câu giới thiệu và chào hỏi khi giao tiếp. Các bé bước đầu sẽ được tiếp cận với các đại từ nhân xưng, các động từ và các mẫu câu chào hỏi đơn giản thường dùng trong tiếng Anh. Thầy cô và ba mẹ hãy cùng trẻ tập làm quen với những mẫu cấu trúc đơn giản này nhé:

1.3.1 Đại từ nhân xưng

 • I (tôi)
 • You (bạn)
 • We (chúng tôi, chúng ta)
 • They (Họ)
 • He (anh ấy)
 • She (cô ấy)
 • It (nó)

1.3.2 Động từ “to be”

 • Am (I)
 • Is ( He, She, It)
 • Are (You, We, They)

1.3.3 Mẫu câu chào hỏi, tạm biệt

a. Mẫu câu chào hỏi 
 • Hello/Hi. I’m + name (Xin chào. Tôi là + …)

Ví dụ: 

Mai: Hello. I’m Mai.

Peter: Hi, Mai. I’m Peter.

 • Good morning/afternoon/evening (Chào buổi sáng/ buổi chiều/ buổi tối)
 • Nice to meet you! (Rất vui được gặp bạn!)
b. Mẫu câu chào tạm biệt
 • Goodbye / Bye (Chào tạm biệt)
 • See you later. (Gặp bạn sau nhé)
 • See you soon.(Hẹn sớm gặp lại bạn.)
Mẫu câu chào hỏi, tạm biệt trong chương trình tiếng anh lớp 3 học kỳ I
Câu chào hỏi tiếng Anh lớp 3

Bài viết tham khảo: Cách chào hỏi trong tiếng Anh: 6 tình huống phổ biến nhất giúp bạn tự tin giao tiếp

1.3.4 Các mẫu câu hỏi thường gặp 

Câu hỏiCâu trả lờiÝ nghĩa
How are you?I’m fine. Thank you/ Thanks.Bạn khỏe không?
Tôi khỏe. Cảm ơn bạn.
How is she/ he?She/ He is fine.Cô ấy/ Anh ấy có khỏe không?
Cô ấy/ anh ấy khỏe.
What’s your name?My name is + name
I’m + name
Bạn tên gì?
Tên tôi là + tên.
Tôi là + tên.
What’s her/ his name?Her/ His name is + name.Tên của cô ấy/ anh ấy là gì?
Tên cô ấy/ anh ấy là + tên.
How do you spell your name?P-e-t-e-rTên bạn đánh vần như thế nào?
Who’s this/  that?This/  That is + name.
This is my mother.
That is my brother.
Đó là ai?
Đây là mẹ tôi.
Đó là anh trai tôi.
What’s it?It + is + object.
It is my school.
It is my pen.
Đây là gì?
Đây là trường tôi.
Đây là bút của tôi.
What are those/  these?They are rulers.
They are my pencils.
Chúng là những cái gì?
Chúng là những cái thước.
Chúng là những cái bút của tôi.
How old are you?I’m + age + years old.
I’m eight years old.
Bạn bao nhiêu tuổi?
Tôi 8 tuổi.
How old is she/ he?She/ He is + age + years old.
He is twenty-three years old.
Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?
Anh ấy 23 tuổi.
What colour is it?It’s + colour.
It’s red.
Nó màu gì?
Nó màu đỏ.
What colour are they?They are + colour.
They are blue.
Chúng có màu gì?
Chúng có màu xanh.
What do you do at break time?I play video games.
I study English.
I play badminton with my friends.
Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?
Tôi chơi trò chơi điện tử.
Tôi học tiếng Anh.
Tôi chơi cầu lông với bạn.
Do you like + ____?
Do you like football?
Yes, I do. No, I don’tBạn có thích đá bóng không?
Tôi có./ Tôi không thích.
May I sit down?Yes, you can./ No, you can’t.Tôi có thể ngồi không?
Bạn có thể./ Bạn không thể.
Các mẫu câu hỏi thường gặp

1.3.5 Một số mẫu câu bổ sung

 • Is this/ that + name? (Đây có phải là + tên?) => Yes, it is./ No it isn’t. 

      Ví dụ:

      Is this Mai? (Đây có phải là Mai không?) => Yes, it is. (Đúng rồi.)

 • This/ That is my friend + name. (Đây là bạn tôi + tên)

     Ví dụ:

     This is my friend, Nam. (Đây là bạn tôi, Nam.)

 • Are they your friends? (Họ là bạn của bạn à?)

=> Yes, they are./ No they aren’t. 

 • Is/ Are +____+ adj?

=> Yes, it is./ No it isn’t.

=> Yes, they are./ No, they aren’t.

     Ví dụ:

     Is the classroom big? (Phòng học có lớn không?) 

     => Yes, it is./No, it isn’t.

     Are these computers new? (Những chiếc máy tính này có mới không?)

    => Yes, they are./No, they aren’t.

 • Is this/ that your + school thing?

    Ví dụ:

    Is this your pencil? (Đây có phải bút của bạn không?)

    Is that your bag? (Đó có phải cặp của bạn không?)

 • I like + _____ (Tôi thích ___)

I don’t like + ____ (Tôi không thích ___)

    Ví dụ:

    I like basketball. (Tôi thích bóng rổ.)

    I don’t like table tennis. (Tôi không thích bóng bàn.)

 • I can + ____ (Tôi có thể ___)

I can’t + _____ (Tôi không thể ___)

   Ví dụ:

   I can play football. (Tôi có thể chơi bóng đá.)

   I can’t ride a bike. (Tôi không thể đi xe đạp.)

2.  Tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3

Chỉ học lý thuyết thôi là chưa đủ bởi các bé sẽ nhanh chóng quên đi những kiến thức đã được học trên lớp nếu không được thực hành làm bài tập. Do đó, việc thầy cô và ba mẹ giúp bé làm thêm bài tập là vô cùng quan trọng. Trước hết, chúng ta tìm hiểu xem tiếng Anh lớp 3 có những dạng bài tập nào.

2.1 Kiểm tra nghe

bài kiểm tra nghe tiếng anh lớp 3 học kỳ I
Kiểm tra nghe tiếng anh lớp 3

Một số dạng bài tập nghe mà thầy cô và ba mẹ cần lưu ý trong quá trình luyện tập cùng các bé:

 • Look, listen and repeat (Nhìn ảnh, nghe và nhắc lại): Với bài tập dạng này, các bé sẽ quan sát tranh ảnh đồng thời nghe và sau đó nhắc lại những gì đã nghe được.
 • Listen and tick (Nghe và đánh dấu tích): Các bé nhìn tranh và tích vào bức tranh mà mình nghe được.
 • Listen and number (Nghe và đánh số thứ tự): Các bé nhìn tranh đồng thời nghe. Đánh số thứ tự các bức tranh nghe được.
 • Listen and write (Nghe và viết): Các bé nghe và viết lại những gì nghe được.

2.2 Kiểm tra nói

bài kiểm tra nói tiếng anh lớp 3 học kỳ I
Kiểm tra nói tiếng Anh lớp 3

Kỹ năng nói rất quan trọng đối với việc học tiếng Anh của các bé. Tuy nhiên, để có thể nói tiếng Anh trôi chảy như người bản ngữ không phải là điều dễ dàng. Các bé cần được nói tiếng Anh thường xuyên cả ở trường và ở nhà, vì vậy thầy cô và ba mẹ có thể áp dụng dạng bài tập nói dưới đây để luyện cho bé kỹ năng nói tiếng Anh hiệu quả:

 • Let’s talk (Nói chuyện theo nhóm): Bé cùng nhóm bạn phân vai và nói chuyện với nhau theo chủ đề trong sách (chào hỏi, giới thiệu, . Ở nhà, ba mẹ có thể nói chuyện cùng bé. 

2.3 Kiểm tra đọc

Đọc tiếng Anh thường xuyên là một trong những cách để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của các bé, không chỉ ở kỹ năng năng đọc hiểu mà còn giúp các kỹ năng khác như nghe, nói, viết phát triển thêm. Các dạng bài tập kiểm tra đọc thường xuất hiện:

 • Point and say (Chỉ và đọc): Thầy cô và ba mẹ sẽ chỉ vào bức tranh đã cho sẵn, các bé sẽ đọc theo.
 • Let’s sing (Hát): Các bé nhìn vào đoạn nhạc đã cho sẵn phần lời và hát theo.
 • Read and complete (Đọc và điền từ vào ô trống): Các bé sẽ đọc đoạn văn hoặc đoạn hội thoại đã cho, sau đó chọn từ thích hợp điền vào ô trống để tạo ý nghĩa cho câu.
 • Read and match (Đọc và nối): Các bé đọc và nối các câu hoặc tranh ảnh ở hai cột cho sẵn sao cho tạo thành câu hoặc đoạn hội thoại có nghĩa.
 • Look, read and answer (Nhìn, đọc và trả lời): Các bé vừa nhìn tranh, vừa đọc câu hỏi cho sẵn sau đó trả lời câu hỏi đó dựa vào nội dung bức tranh đã cho.
 • Read and circle (Đọc và khoanh tròn): Đọc đoạn văn, câu văn sau đó chọn từ đúng trong các từ đã cho để tạo thành câu đúng.
bài kiểm tra đọc hiểu tiếng anh lớp 3 học kỳ I
Kiểm tra kỹ năng đọc của trẻ

2.4 Kiểm tra viết

 • Let’s write (Viết): Các bé điền và chỗ trống các từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
 • Read and write (Đọc và viết): Đọc hiểu câu, sau đó điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống.
 • Look and write (Nhìn và viết): Các bé nhìn tranh cho sẵn, sau đó hoàn thành câu, đoạn văn sao cho cho phù hợp với nội dung bức tranh.
 • Look, read and write (Nhìn, đọc và viết): Bé sẽ nhìn tranh và đọc các câu đã cho. Sau đó điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho ý nghĩa phù hợp với nội dung bức tranh.
 • Write about you and your friends (Viết về bản thân và bạn bè): Trong bài này, các bé sẽ viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về chính bản thân mình và bạn bè của mình ( Đoạn văn là câu trả lời cho các câu hỏi Tên bạn là gì?, Bạn bao nhiêu tuổi?, Bạn bè của bạn là những ai?…)
 • Circle the correct words (Khoanh tròn từ đúng): Các bé chọn ra một từ đúng từ hai đáp án mà đề bài đưa ra để tạo thành câu hoàn chỉnh.
 • Complete the conversation (Hoàn thành đoạn hội thoại): Đề bài cho sẵn một đoạn hội thoại trong đó có các chỗ trống cần điền từ. Các bé đọc và dựa vào nội dung đoạn hội thoại để điền vào những ô trống đó.
 • Write about your school (Viết về trường học của bạn): Các bé trả lời các câu hỏi đề bài cho sẵn sau đó ghép lại thành đoạn văn hoàn chỉnh.
bài kiểm tra kỹ năng viết tiếng anh lớp 3 học kỳ I
Kiểm tra kỹ năng viết tiếng Anh lớp 3

3. Tổng hợp các bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ I có đáp án

Để giúp các bé củng cố kiến thức được học trên lớp, thầy cô và ba mẹ hãy cho bé luyện tập thêm với các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 thường gặp như sau:

3.1 Bài tập tiếng Anh Unit 1 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 1 Quiz

Bài 1: Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Chọn từ khác với những từ còn lại

Bài 5: Đọc và hoàn thành các câu sau

how / hello / I’m fine / fine 

Trung: (1) , Miss Ha. (2) are you? 
Miss Ha: Hello, Trung. (3) , thanks. And you? 
Trung: I’m (4) , thank you. Bye, Miss Ha. 
Miss Ha: Bye, Trung.  

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.2 Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 2

Bài 1: Hoàn thành các câu sau

 1. This my school. 
 2. What’s name? 
 3. How you? 
 4. Hi. Nam. I Mai. 
 5. Nice to you. 
 6.  is Quan. 
 7.  name is Hien. 
 8. I’m . Thank you.

Bài 2: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống

How / my / what’s.  

 1. your name? 
 2. name’s Nam. 
 3. do you spell your name? 
 4. What’s name? Her name is Hoa.
 5.  How old she? She is ten years old.

1. How ___ you?

2. Bye. ___ you later.

3. ___. I’m Trung

4. Goodbye. See you___

5. What’s ___? It’s a ruler.

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây

3.3 Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 3

Bài 1: Hoàn thành các từ sau

T / Y / e / h / e 

 1.  es 
 2.  ony 
 3. Pter 
 4. tat 
 5. met 

Bài 3: Sắp xếp các từ sau tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. are / you / Hello /how?  
 2. fine / thanks / I / am.  
 3.  see / later / Goodbye / you.  
 4.  Tung / is / this   
 5. Trang / she / is  
 6. name / your / What's?  
 7.  my / This / sister / is  
 8.  too / meet / Nice / you /to   

Bài 4: Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn

meet / that / name's / is / and / his 

 1. Hi. My Nam. 
 2. is Phong. 
 3. this is Quan. 
 4. Look at that boy. name is Tony.
 5.  This girl Linda. 
 6. Nice to you, Linda.

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.4 Bài tập tiếng Anh Unit 4 lớp 3 và đáp án

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.5 Bài tập tiếng Anh Unit 5 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 5

Bài 1: Đọc và hoàn thành các câu sau

friend / friends 

 1. He’s my
 2. She’s my  
 3. They’re my  
 4. Linda and Peter are my

Bài 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

friend / this / he / friends / this 

 1. is Linda.  
 2. She’s my
 3. And is Tony.  
 4. is my friend too.  
 5. They are my

Bài 5: Hoàn thành đoạn hội thoại sau

My (1) is Trung. This year I (2) 9 years old. I learn in Luong  Bang primary school. There (3) 10 classes in my school. There  (4) 30 students in each class. There (5) 20 boys and 10  girls. My teacher’s name (6) Hanh. She (7) 35 years (8)

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.6 Bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 6

Bài 1: Điền vào chỗ trống

c / d / a / t / i

1. own
2. ome

3. St down!

4. Sand up!

5. tlk

Bài 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. her name?
2. this?
3. What is name?
4. How you today?
5. your father young?
6. old are you?
7. Is sister tall?
8. This my teacher.
9. Sit , please
10. up, please.

1. How are you?

2. What color is this?

3. What’s this?

4. Is this a book?

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.7 Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 7

Bài 1: Chọn từ khác với các từ còn lại

1.

2.

3.

4.

Bài 2: Sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại

1. It’s Thang Long School.
2. This is my school.
3. Oh, it’s big.
4. What’s its name?
5. Nice to meet you too.
6. Miss Chi, this is Lili. She’s my friend.
7. Good morning, Miss Chi.
8. Nice to meet you, LiLi.
9. Good morning, Nam.

Bài 3: Sắp xếp chữ cái thành từ

Ví dụ: slsac→class
1. esaerr →
2. olohsc →
3. ttah  →
4. htaw →
5. mnae  →
6. ruoy → 
7. lbriayr → 

Bài 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. It’s / school / Dong Da / Primary /.
2. is / your / What / name / ? 
3. school / is / My / big / 
4. go / I / every / to / school / morning 

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.8 Bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 8

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu

r / th / u / k / e

1. ulers

2. ese are rubbers.

3. Pncil

4. Boo

5. Rbber

Bài 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. This is my book
2. That is my  
Cartoon pencil

3. These are my  
pen

4. Those are my
rulers

Bài 3: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. is / ruler / my / this /.  

2. that / your / pencil case / is /.  

3. are / these / notebooks / my /.  

4. your / are / those / pens /. 

Bài 4: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống

they / books / school bag / that / new  

This is my classroom. It is big. This is my (1) . It is new. (2) is my pencil sharpener. These are my  pencils.(3) are short. Those are my (4)  . They are (5)

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.9 Bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 9

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. Your school bag is
brown backpack
2. My pen is
black pen
3. My rulers are
yellow rulers
4. Your rubbers are
blue rubbers
5. My pencil is
red pencil

Bài 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau

they’re / it’s / notebooks / are / pencil case

Nam: What colour is your (1)   ?
Mai:   (2) green.
Nam: Are those your (3)  ?
Mai: No, they aren’t.
Nam: What colour (4) your notebooks?
Mai:   (5) blue.

Bài 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. notebook / is / your / this /.

2. colour / what / pen / is / your / ?

3. are / these / rulers / your /.

4. what / are / your pencil sharpeners / colour /?

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

3.10 Bài tập tiếng Anh Unit 10 lớp 3 và đáp án

Welcome to your Unit 10

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. We play  
play badminton
2. My friend and I play  
play soccer
3. I like  
skipping rope
4. My friend and I like  
play chess

Bài 3: Nhìn tranh và hoàn thành những từ còn thiếu

1. That is a p  
black pen
2. This is my ru
rubber
3. What’s that? – It’s a pe
Cartoon pencil
4. These are my ru.
yellow rulers
5. My cla is big.
classroom
6. I like playing hide-and-sk.
hide-and-seek
7. Hoa and her friends like playing blind man’s bl.
blind man’s bluff
8. My brother likes  ating
skating
9. Do you like skpping?
skipping rope
10. They like playing chss
play chess

Bài 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. skating / he / likes /.

2. at / play / break time / hide-and-seek / they /.

3. do / table tennis / like / you / ?

4. break time / do / play / at / you / what / ?

Thầy cô và ba mẹ tham khảo các bài tập tại đây.

4.  Tải đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ I

Thầy cô và ba mẹ tham khảo đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ I tại đây.

5. Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3

Thầy cô và ba mẹ tham khảo tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 tại đây.

Tổng kết

Trên đây FLYER đã tổng hợp tất cả kiến thức giúp cho việc ôn tập tiếng Anh lớp 3 của các bé trở nên hiệu quả hơn. Việc ôn tập tiếng Anh lớp 3 qua các dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bé củng cố đầy đủ kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Hy vọng rằng thầy cô cùng ba mẹ sẽ tìm kiếm được những kiến thức hữu ích thông qua bài viết này. Chúc các bé sẽ học tiếng Anh thật tốt!

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo FLYER với giá chỉ từ 490.000đ với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục cho các level của Cambridge, TOEFL, IOE: https://flyer.vn/

Thanh An Nguy
Thanh An Nguy
Life is a journey, not a destination. Cuộc sống là một hành trình của trải nghiệm, học hỏi và sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories

 

THI THỬ MIỄN PHÍ NGAY

LÀM ĐẠI LÝ?