Tiêu chí chấm Speaking Starters, Movers và Flyers Cambridge, có band điểm chi tiết

Trong bài thi Speaking Starters, Movers và Flyers Cambridge, giám khảo hỏi thi sẽ chấm điểm dựa theo các tiêu chí nhất định và cho điểm theo band 0-5 cho mỗi tiêu chí. Đó là những tiêu chí gì và thang điểm cụ thể từng band ra sao? Chi tiết có trong bài tổng hợp dưới đây của FLYER.

1. Các tiêu chí chấm Speaking Starters, Movers, Flyers của Cambridge

1.1. Từ vựng và Ngữ pháp

Từ vựng và Ngữ pháp bao gồm 4 tiêu chí thành phần.

 • Thứ nhất, giám khảo đánh giá từ vựng và ngữ pháp của một thí sinh dựa vào vốn từ thí sinh sử dụng để trả lời các câu hỏi. Số lượng từ vựng tăng dần đều từ cấp độ Starters đến Flyers.
 • Giám khảo cũng dựa trên khả năng sử dụng các cấu trúc tiếng Anh đơn giản cho mỗi trình độ. Mặc dù không yêu cầu chính xác tuyệt đối, cho dù là ở thang điểm 5 trong trình độ Flyers, song giám khảo sẽ cân nhắc việc thí sinh mắc lỗi có ảnh hưởng đến việc truyền tải thông điệp trong giao tiếp hay không.
 • Thành phần thứ ba của tiêu chí Từ vựng và Ngữ pháp là độ dài câu trả lời của thí sinh. Ở cấp độ Starters, thí sinh chỉ cần trả lời câu hỏi bằng một từ. Cấp độ Movers yêu cầu những câu trả lời là câu đơn ngắn gọn. Ở cấp độ Flyers, thí sinh cần trả lời các câu hỏi dài hơn và cấu trúc phức tạp hơn.
 • Thứ 4, giám khảo sẽ đánh giá khả năng liên kết ý của câu trả lời, dùng “and” ở cấp độ Movers, “then,” hoặc “because” ở cấp độ Flyers chẳng hạn. Tiêu chí này không sử dụng để đánh giá bài thi cấp độ Starters.
Tiêu chí chấm Speaking Starters, Movers và Flyers Cambridge, có band điểm chi tiết
Từ vựng, phát âm và tương tác là 3 tiêu chí thầy cô có thể sử dụng khi chấm Speaking các cấp độ Starters, Movers và Flyers Cambridge cho con tại lớp

>>> Để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi Cambridge, phụ huynh có thể tham khảo các bài viết này cho con:

1.2. Phát âm

Giám khảo đánh giá khả năng phát âm của thí sinh đối với các âm đơn lẻ (nguyên âm, phụ âm), trọng âm ngữ điệu. Riêng bài thi Speaking Starters không áp dụng tiêu chí đánh giá ngữ điệu của thí sinh.

>>> Đọc thêm:

1.3. Tương tác

Giám khảo sẽ đánh giá khả năng phản xạ đối với câu hỏi của thí sinh (khả năng hiểu câu hỏi và đưa ra câu trả lời ngay lập tức, không ngập ngừng, ngắt quãng), thí sinh cần sự hỗ trợ bao nhiêu trong quá trình làm bài thi, và độ lưu loát của thí sinh.

Phụ huynh có thể tham khảo các bài Speaking mẫu về một buổi thi Speaking Starters, Movers, Flyers để có cái nhìn rõ nhất về cách học, các câu hỏi trong bài thi.

2. Band điểm chấm Speaking các cấp độ

Dưới đây là band điểm chấm Speaking các cấp độ Starters, Movers và Flyers do Cambridge cung cấp cho các thầy cô/ba mẹ trong quá trình ôn luyện cho các con.

Video bài thi Speaking Starters mẫu của Cambridge:

2.1. Band điểm Speaking Starters

Band điểm

Từ vựng Phát âm

Tương tác

5

 • Có đủ vốn từ để trả lời tất cả các câu hỏi
 • Sử dụng các câu trả lời đơn giản, có thể mắc một vài lỗi sai
 • Sử dụng từ đơn hoặc cụm từ để trả lời, thậm chí có thể nói được câu hoàn chỉnh
 • Hầu hết các âm đều dễ nghe, một số âm có thể chưa rõ
 • Có hơi hướng thể hiện được trọng âm
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, mặc dù đôi khi có cần sự trợ giúp từ giám khảo
 • Biết cách nhờ giám khảo trợ giúp khi cần thiết
 • Thường trả lời ngay tức thì, thỉnh thoảng có thể ngập ngừng một chút

4

Mức độ giữa band 5 và band 3

3

 •  Có vốn từ để trả lời hầu hết các câu hỏi
 • Sử dụng các câu trả lời đơn giản, có thể mắc một vài lỗi sai dẫn đến khó hiểu
 • Sử dụng từ đơn để trả lời, có thể trả lời bằng cụm từ
Tương đối dễ nghe
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, mặc dù cần sự trợ giúp thường xuyên từ giám khảo
 • Có cố gắng nhờ giám khảo trợ giúp
 • Ngập ngừng khi trả lời

2

Mức độ giữa band 3 và band 1

1

 • Có vốn từ để cố gắng trả lời một số câu hỏi
 • Trả lời được một số câu đơn giản, nhưng mắc lỗi sai, gây cản trở giao tiếp
 • Trả lời ở cấp độ từ đơn giản, hoặc không trả lời được
Có cố gắng phát âm, nhưng phát âm chưa rõ, gây khó hiểu
 • Thường xuyên cần sự trợ giúp và có thể không trả lời được câu hỏi
 • Ngập ngừng khi trả lời, người nghe cần kiên nhẫn rất nhiều để nghe được câu trả lời

0

Mức độ mức dưới band 1

tieu-chi-cham-speaking-starters-movers-flyers-cambridge
Tính năng luyện thi speaking Starters mới ra mắt trên flyer.vn

2.2. Band điểm Speaking Movers

Band điểm

Từ vựng Phát âm

Tương tác

5
 • Có vốn từ để trả lời tất cả các câu hỏi
 • Sử dụng các câu trả lời đơn giản, có thể mắc một vài lỗi sai nhưng câu trả lời nói chung vẫn có nghĩa
 • Sử dụng từ đơn, cụm từ và câu để trả lời
 • Liên kết được ý sử dụng các từ liên kết đơn giản như and, but, when, then
 • Hầu hết các âm đều dễ nghe
 • Có hơi hướng thể hiện được trọng âm và ngữ điệu
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, cần rất ít sự trợ giúp từ giám khảo
 • Biết cách nhờ giám khảo trợ giúp khi cần thiết
 • Thường trả lời ngay tức thì, thỉnh thoảng có thể ngập ngừng một chút

4

Mức độ giữa band 5 và band 3

3

 • Có vốn từ để trả lời hầu hết các câu hỏi
 • Sử dụng các câu trả lời đơn giản, có thể mắc một vài lỗi sai dẫn đến khó hiểu
 • Sử dụng từ đơn và cụm từ để trả lời, có thể trả lời bằng câu hoàn chỉnh
 • Có thể liên kết ý, sử dụng các từ liên kết đơn giản như and
 • Tương đối dễ nghe, đôi khi có thể có âm khó nghe
 • Có hơi hướng thể hiện được trọng âm
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, đôi lúc cần sự trợ giúp từ giám khảo
 • Biết cách nhờ giám khảo trợ giúp khi cần thiết
 • Ngập ngừng khi trả lời

2

Mức độ giữa band 3 và band 1

1

 • Có vốn từ để cố gắng trả lời một số câu hỏi
 • Trả lời được một số câu đơn giản, nhưng mắc lỗi sai, gây cản trở giao tiếp
 • Trả lời ở cấp độ từ đơn giản, hoặc không trả lời được
Phát âm đôi khi gây khó hiểu
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, mặc dù cần sự trợ giúp thường xuyên từ giám khảo
 • Có cố gắng nhờ giám khảo trợ giúp
 • Ngập ngừng khi trả lời

0

Mức độ mức dưới band 1

Video bài thi Speaking Movers mẫu của Cambridge:

2.3. Band điểm Speaking Flyers

Band điểm

Từ vựng Phát âm

Tương tác

5

 • Có vốn từ để trả lời tất cả các câu hỏi
 • Sử dụng các câu trả lời đơn giản, có thể mắc một vài lỗi sai nhưng câu trả lời nhìn chung vẫn có nghĩa
 • Sử dụng từ đơn, cụm từ, và câu dài để trả lời
 • Liên kết được ý sử dụng các từ liên kết đơn giản như and, but, when, thenbecause
 • Hầu hết các âm đều dễ nghe
 • Có hơi hướng thể hiện được trọng âm và ngữ điệu ở cả cấp độ từ và câu
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, cần rất ít sự trợ giúp từ giám khảo
 • Biết cách nhờ giám khảo trợ giúp khi cần thiết
 • Thường trả lời ngay tức thì, thỉnh thoảng có thể ngập ngừng một chút

4

Mức độ giữa band 5 và band 3

3

 • Có vốn từ để trả lời hầu hết các câu hỏi
 • Sử dụng các câu trả lời đơn giản, có thể mắc một vài lỗi sai dẫn đến khó hiểu
 • Sử dụng từ đơn, cụm từ và câu để trả lời
 • Có thể liên kết ý, sử dụng các từ liên kết đơn giản như and, but, when, then
 • Tương đối dễ nghe, đôi khi có thể có âm khó nghe
 • Có hơi hướng thể hiện được trọng âm và ngữ điệu
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, đôi lúc cần sự trợ giúp từ giám khảo
 • Biết cách nhờ giám khảo trợ giúp khi cần thiết
 • Có thể ngập ngừng khi trả lời, nhưng không thường xuyên

2

Mức độ giữa band 3 và band 1

1

 • Có vốn từ để cố gắng trả lời một số câu hỏi
 • Trả lời được một số câu đơn giản, nhưng mắc lỗi sai, gây cản trở giao tiếp
 • Trả lời ở cấp độ từ và cụm từ đơn giản, nhưng cũng có thể nói được câu
 • Có thể liên kết ý, sử dụng các từ liên kết đơn giản như and
 • Tương đối dễ nghe, đôi khi có thể có âm khó nghe
 • Có hơi hướng thể hiện được trọng âm
 • Đưa ra các câu trả lời phù hợp, mặc dù cần sự trợ giúp thường xuyên từ giám khảo
 • Có cố gắng nhờ giám khảo trợ giúp khi cần thiết
 • Ngập ngừng khi trả lời

0

Mức độ mức dưới band 1

  Lưu ý: Nếu thí sinh có thể nói được một số ý, nhưng nội dung câu trả lời chưa đủ để đánh giá chính xác phần phát âm của thí sinh (ví dụ, chỉ nói được một vài từ), thì điểm phát âm tối đa là 3.
tieu-chi-cham-speaking-starters-movers-flyers-cambridge 2
Luyện Speaking Flyers trên phòng thi ảo

Sau khi đã hiểu rõ các tiêu chí chấm Speaking, để biết thêm các tips luyện thi và giúp con đạt tối đa điểm trong phần thi này, phụ huynh có thể tham khảo các bài viết sau:

Tổng kết

Trên đây là tiêu chí chấm Speaking Starters, Movers và Flyers Cambridge và các band điểm để phụ huynh khảo khi cho con ôn thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi Cambridge.

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge của FLYER tại đây với với lượng đề thi Cambridge đầy đủ các kĩ năng được biên soạn chuẩn theo đề thi thật của Cambridge và cập nhật liên tục: https://exam.flyer.vn/

Thông qua flyer.vn, bé được luyện thi theo một cách hoàn toàn mới với:

 • Đề thi giống format bài thi thực tế tới 90%, có thiết kế sinh động, đẹp mắt
 • Thao tác làm bài dễ dàng giống như chơi một trò chơi
 • Có bảng xếp hạng giúp con thi đua cùng các bạn
 • Có báo cáo đánh giá trình độ từng phần thi để nhận ra điểm mạnh/yếu của mình
 • Có thêm cơ hội trải nghiệm hơn 350+ bài thi cùng cấp độ hoặc cấp độ cao hơn
Chị Phan Hồ Điệp – mẹ thần đồng tiếng Anh Đỗ Nhật Nam, chia sẻ về Phòng Luyện Thi Ảo.

Ba mẹ quan tâm đến luyện thi Cambridge & TOEFL hiệu quả cho con?

Để giúp con giỏi tiếng Anh tự nhiên & đạt được số điểm cao nhất trong các kì thi Cambridge, TOEFL…. ba mẹ tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh cho trẻ tại Phòng thi ảo FLYER.

✅ 1 tài khoản truy cập 1000++ đề thi thử Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả nhất với các tính năng mô phỏng game như thách đấu bạn bè, bảng xếp hạng, games luyện từ vựng, bài luyện tập ngắn,…

Trải nghiệm phương pháp luyện thi tiếng Anh khác biệt chỉ với chưa đến 1,000 VNĐ/ ngày!

evrve

Để được tư vấn thêm, ba mẹ vui lòng liên hệ FLYER qua hotline 086.879.3188

>>> Xem thêm:

Thuan Duong
Thuan Duonghttps://www.flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories