Bài tập với tính từ miêu tả phong cảnh bằng tiếng Anh

0
Điền từ vựng tiếng Anh phù hợp với nghĩa tiếng Việt

Bình dị

Tuyệt vời

Thu hút

Cổ

Hiện đại

Đẹp như tranh vẽ

Không thú vị

Ồn ào

Ô nhiễm