bài tập về collocation với take – Điền collocation với take thích hợp vào chỗ trống

0
Fill in the blanks with suitable collocations with take

Collocation với take

Nghĩa

Nghỉ lễ

Tạm gác lại việc học để tham gia các hoạt động, trải nghiệm khác bên ngoài

Hành động

Thực hiện các bước

Đi dạo, tản bộ