Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 học kỳ I – Viết ngày tháng trong tiếng Anh

0
Bài luyện tập: Hoàn thành bảng sau

VD: 4th June => the fourth of June

1st February
12th December

the thirtieth of January

23rd August


the second of May