bài tập truyện cổ tích tiếng Anh

0
Điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành từ vựng về truyện cổ tích

 1. princes 
 2. princ 
 3. meraid 
 4. knght 
 5. witc 
 6. wcutter 
 7. Cinderela 
 8. Snow Wh 
 9. th fairy 
 10. Gian 
 11. Fairy-