Bài tập thì hiện tại đơn

0
evv

1. I am .

1. I am %BLANK%.

1. I am .