Bài tập idiom là gì

0

Welcome to your Bài tập idiom là gì

1. No wisdom ____ silence: không có sự thông minh nào bằng im lặng

2. pull your socks ______: nỗ lực nhiều hơn

3. ______ your weight: làm tròn phần việc của mình

4. put _____ to paper: bắt đầu viết

5. put your ______ up: thư giãn

6. A year care, a ___________ ruin: khôn ba năm, dại một giờ

7. Actions speak louder than _________: nói ít làm nhiều

8. Beauty is only _________-deep: tốt gỗ hơn tốt nước sơn

9. Beginning is the __________: vạn sự khởi đầu nan

10. Better late than __________: muộn còn hơn ko

11. God will not buy __________: giàu sang không mang lại hạnh phúc

12. Grasp all, ________ all: tham thì thâm

13. Half a loaf is better than __________: méo mó có hơn ko

14. Handsome is as __________ does: cái nết đánh chết cái đẹp

15. Health is better than _________: sức khỏe quý hơn vàng