Bài tập 4: Điền các từ cho sau vào đúng nhóm từ

0

Bài tập 4: Điền các từ cho sau vào đúng nhóm từ

Từ vựng chỉ gia súc

 

Từ vựng chỉ gia cầm

 

Từ vựng chỉ vật dụng chăm sóc thú cưng

 

Từ vựng chỉ một bộ phận của thú cưng

 

Từ vựng chỉ một hành động của thú cưng

 

  1. Wag

2. Bull

3. Duck

4. Whiskers

5. Brushes