Bài tập 2: Sắp xếp các loài vật bằng tiếng Anh sau vào đúng nhóm của chúng

0

Bài tập 2: Sắp xếp các loài vật bằng tiếng Anh sau vào đúng nhóm của chúng

Lizard - parrot - eagle - pigeon - lobster - crocodile - deer - frog - penguin - zebra - ant - cheetah - ladybird - shark - jellyfish - giraffe - mosquito - dolphin - wasp - python


Các con vật lưỡng cư và bò sát

Các loài chim

Các loài động vật dưới nước

Các loại côn trùng

Các loài động vật lớp thú

Previous article Bài tập cấu trúc “only after”
Next article Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”
Mai Duy Anh
Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.