Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1-5

0
Bài 1: Nhìn tranh dưới đây và điền vào chỗ trống từ phù hợp.

Đáp án: 
1. , 2. , 3. , 4.
5. , 6. , 7. , 8.

Bài 2: Dựa vào nghĩa đã cho, điền vào chỗ trống từ tiếng Anh thích hợp.

 1. căn hộ
 2. làn đường
 3. quê hương
 4. hoạt động hàng ngày
 5. tỉnh giấc
 6. đánh răng
 7. lướt mạng
 8. kỳ nghỉ hè
 9. tàu điện ngầm
 10.  ga xe lửa
 11.  bữa tiệc
 12.  tận hưởng
 13.  mời
 14.  xây lâu đài cát
 15.  tắm nắng
 16.  đi thuyền