Phương thức cung ứng dịch vụ

  • Khách hàng có thể đăng ký và trải nghiệm 1 số đề thi miễn phí trên https://exam.flyer.vn
  • Sau khi khách hàng thanh toán, Flyer sẽ gửi mã kích hoạt tài khoản để khách hàng có thể xem được toàn bộ các đề thi Premium. Mã kích hoạt sẽ được gửi qua email hoặc zalo đăng ký với Flyer.
  • Trong trường hợp nếu quý khách muốn thay đổi bất cứ thông tin gì liên quan đến dịch vụ của Flyer, quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0972296463 hoặc email [email protected]