Kỳ thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge CHI TIẾT thế nào?

TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge là cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh bậc Tiểu học (từ lớp 3 – lớp 5) và học sinh bậc THCS (từ lớp 6 – lớp 9) được IIG Việt Nam tổ chức thường niên trên quy mô cả nước được đông đảo học sinh và phụ huynh quan tâm.

1. Giới thiệu

Cuộc thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge sử dụng các bài thi tiếng Anh quốc tế của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) bao gồm TOEFL Primary, TOEFL Junior và TOEFL ITP làm tiêu chuẩn đánh giá cũng như trao giải cho các thí sinh tham dự. Sau cuộc thi, các thí sinh được cấp Phiếu điểm có giá trị toàn cầu công nhận năng lực sử dụng Tiếng Anh của người tham dự. Năm học 2020 – 2021 đánh dấu mùa giải thứ 8 liên tiếp cuộc thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge được tổ chức.

2. Đơn vị tổ chức

Cuộc thi tiếng anh TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge được tổ chức bởi IIG Việt Nam, đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

3. Đối tượng dự thi

3.1 Đối tượng dự thi TOEFL Primary Challenge 

Học sinh Tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

Các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau sẽ không tham dự Vòng Sơ loại (Vòng 1) mà được đặc cách vào thẳng Vòng Chung kết Thành phố (Vòng 2):

 • Thí sinh đã dự thi Vòng 1 cuộc thi TOEFL Primary Challenge năm trước và đạt từ 70/100 điểm trở lên.
 • Thí sinh sở hữu phiếu điểm TOEFL Primary Step 1 đạt từ 3 Sao trở lên cho mỗi kĩ năng hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt từ 2 Huy hiệu trở lên cho mỗi kỹ năng. Phiếu điểm TOEFL Primary xét đặc cách phải còn hiệu lực.

3.2 Đối tượng dự thi TOEFL Junior Challenge 

Học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9 đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

Các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau sẽ không tham dự Vòng Sơ loại (Vòng 1) mà được đặc cách vào thẳng Vòng Chung kết Thành phố (Vòng 2):

 •  Thí sinh đã dự thi Vòng 1 cuộc thi TOEFL Junior Challenge năm học 2019-2020 và đạt từ 70/100 điểm trở lên.
 • Thí sinh đã tham dự cuộc thi tiếng Anh TOEFL cấp quận năm học 2020-2021 và đạt từ 50/100 điểm trở lên.
 • Thí sinh đã sở hữu phiếu điểm TOEFL Junior đạt từ 655/900 điểm trở lên. Phiếu điểm TOEFL Junior xét đặc cách phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng kí dự thi.
 • Thí sinh đã sở hữu phiếu điểm TOEFL Primary Step 2 đạt từ 3 Huy hiệu trở lên cho mỗi kỹ năng. Phiếu điểm TOEFL Primary xét đặc cách phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng kí dự thi.
Các thí sinh hào hứng tham gia cuộc thi (Ảnh: IIG Việt Nam)

4. Lịch trình Cuộc thi

Cuộc thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge được tổ chức thành 3 vòng với ngày diễn ra từng vòng thi hàng năm được IIG thông báo cụ thể trên website chính thức của tổ chức.

Nội dung tổ chức hai Cuộc thi như sau:

Cuộc thi TOEFL Primary Challenge:

Vòng thi

Vòng Sơ loại Vòng Chung kết
Thành phố
Vòng Chung kết Quốc gia Tổng kết và trao giải 
Nội dung thi Thi tiếng Anh sơ loại (trên giấy) Thi bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2  (trên giấy) Thi bài thi TOEFL Junior (trên giấy)
Địa điểm Tại các trường đăng cai địa điểm 

Theo thông báo của BTC

Cuộc thi TOEFL Junior Challenge:

Vòng thi

Vòng Sơ loại Vòng Chung kết
Thành phố
Vòng Chung kết Quốc gia

Tổng kết và trao giải

Nội dung thi Thi tiếng Anh sơ loại (trên giấy) Thi bài thi TOEFL Junior (trên giấy) Thi bài thi TOEFL ITP (trên giấy)
Địa điểm Tại các trường đăng cai địa điểm

Theo thông báo của BTC

5. Nội dung chi tiết các vòng thi

5.1 Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 

A – Vòng sơ loại (Vòng 1)

 • Nội dung: Thi bài thi TOEFL Primary trải nghiệm
 • Cấu trúc bài thi: gồm 39 câu, thi trong vòng 30 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
 • Hình thức thi: trên giấy
 • Đối tượng: Như đã nêu tại mục 3
 • Lệ phí thi: Ban tổ chức hỗ trợ 100% lệ phí thi
 • Địa điểm thi: tại các trường tiểu học đăng cai địa điểm.
 • Kết quả vòng 1 sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức
B – Vòng tuyển chọn cấp thành phố (Vòng 2)

bài thi TOEFL Primary cấp độ 2

Vòng tuyển chọn cấp thành phố cuộc thi TOEFL Primary thi bài thi TOEFL Primary cấp độ 2

 • Nội dung: Thi bài thi TOEFL Primary cấp độ 2
 • Cấu trúc bài thi: gồm 72 câu, thi trong vòng 60 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
 • Hình thức thi: trên giấy
 • Đối tượng dự thi: thí sinh tham gia vòng 1 đạt 50/100 điểm trở lên hoặc đủ điều kiện miễn thi vòng 1
 • Lệ phí thi vòng 2: 630.000 VND/thí sinh. Các thí sinh tham dự vòng tuyển chọn cấp thành phố đều được nhận phiếu điểm quốc tế TOEFL Primary do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp.
 • Địa điểm thi: tại các trường tiểu học đăng cai
 • Kết quả vòng 2 sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức
ky-thi-toefl-primary-challenge-va-toefl-junior-challenge-chi-tiet-the-nao 1
Ý nghĩa của vòng thi tuyển chọn cấp thành phố cuộc thi TOEFL Primary Challenge (Ảnh: IIG Vietnam)
C – Vòng chung kết xếp hạng thành phố và quốc gia (Vòng 3)
 • Nội dung: Thi bài thi TOEFL Junior
 • Cấu trúc bài thi: gồm 126 câu hỏi, thi trong vòng 115 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
 • Hình thức thi: trên giấy
 • Đối tượng dự thi: 150 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng 2
 • Lệ phí dự thi: Ban tổ chức tài trợ 100% lệ phí thi
 • Địa điểm thi: tại các trường đăng cai địa điểm
 • Kết quả vòng 3 sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức. Tất cả các thí sinh tham dự vòng 3 đều được nhận phiếu điểm TOEFL Junior có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp.

Năm học 2021-2022, IIG Việt Nam triển khai Ngày thi Vòng Trải nghiệm trực tuyến Miễn Phí, với nội dung bài thi là bài TOEFL Primary Step 2 – chỉ thi kĩ năng Reading. Chi tiết tại ĐÂY.

5.2 Cuộc thi TOEFL Junior Challenge 

A – Vòng sơ loại (Vòng 1)

 • Nội dung: Thi bài thi tiếng Anh do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ thiết kế
 • Cấu trúc bài thi: gồm 42 câu, thi trong vòng 50 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
 • Hình thức thi: trên giấy
 • Đối tượng dự thi: như đã nêu ở Mục 3
 • Lệ phí thi: Ban tổ chức hỗ trợ 100% lệ phí thi
 • Kết quả Vòng 1 sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức.

B – Vòng tuyển chọn cấp thành phố (Vòng 2)

 • Nội dung: Thi bài thi TOEFL Junior
 • Cấu trúc bài thi: gồm 126 câu, thi trong vòng 115 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
 • Hình thức thi: trên giấy
 • Đối tượng dự thi: Thí sinh tham gia vòng 1 đạt 50/100 điểm trở lên hoặc đủ điều kiện miễn thi Vòng 1
 • Lệ phí thi: 725,000VND/thí sinh. Các thí sinh tham dự vòng tuyển chọn cấp thành phố (Vòng 2) đều được nhận phiếu điểm quốc tế TOEFL Junior do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ cấp
 • Kết quả Vòng 2 sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức.

C – Vòng chung kết xếp hạng thành phố và Quốc gia (Vòng 3)

 • Nội dung: Thi bài thi TOEFL ITP
 • Cấu trúc bài thi: gồm 140 câu hỏi, thi trong vòng 115 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
 • Hình thức thi: trên giấy
 • Đối tượng dự thi: 100 thí sinh có kết quả cao nhất vòng 2
 • Lệ phí thi: Ban tổ chức tài trợ 100% lệ phí thi
 • Kết quả vòng 3 sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức. Tất cả các thí sinh tham dự Vòng 3 đều được nhận phiếu điểm TOEFL Junior có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp.

6. Tra cứu điểm thi

Ba mẹ truy cập website: www.diemthi.iigvietnam.com, điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu để tra cứu điểm thi của con em mình theo các bước:

Bước 1: Truy cập website http://diemthi.iigvietnam.com/

Bước 2: Chọn đúng tên cuộc thi.

Chọn TOEFL Primary Challenge hoặc TOEFL Junior Challenge

Bước 3: Chọn khu vực dự thi

Bước 4: Chọn phương thức tra cứu bằng tên thí sinh hoặc bằng Số báo danh

Bước 5: Nhập Tên hoặc Số báo danh của thí sinh theo phương thức tra cứu đã chọ

Bước 6: Nhập ngày,tháng, năm sinh của thí sinh

Bước 7: Click “Tra cứu” để tra cứu thông tin

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi năm học 2019-2020 (Ảnh: IIG Việt Nam)

7. Lợi ích của thí sinh tham dự

Cuộc thi tiếng Anh rộng khắp này không những tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em học sinh mà còn cung cấp thước đo đánh giá năng lực tiếng Anh Quốc tế bằng bài thi TOEFL uy tín chính xác thông qua đó:

 • Giúp các em học sinh thấy được sự tiến bộ về năng lực sử dụng Tiếng Anh của mình qua mỗi năm.
 • Giúp ba mẹ thấy được hiệu quả đầu tư vào việc học Tiếng Anh của con mình trong năm qua, thấy được các chương trình đào tạo và trung tâm Tiếng Anh mình chọn cho con đã hiệu quả chưa.
 • Nhà trường và giáo viên đánh giá được chất lượng dạy và học, từ đó có định hướng xây dựng, đổi mới phương pháp đào tạo cho phù hợp.
 • Kết quả cuộc thi TOEFL Challenge được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận và nhận được sự đánh giá cao từ phía Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cũng như các Phòng Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, kết quả bài thi TOEFL Primary và TOEFL Junior đã được nhiều trường sử dụng làm tiêu chí đánh giá, tuyển thẳng hoặc cộng điểm, tiêu biểu như các trường: THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Ngôi Sao Hà Nội, Trường THCS FPT, Trường Thực nghiệm Victory và Trường Western Hanoi School…Với các em có định hướng du học, điểm TOEFL Primary và TOEFL Junior cũng là lợi thế lớn khi được công nhận toàn cầu. Đây cũng là tiêu chí xét tuyển của nhiều học bổng uy tín như ASSIST (học bổng toàn phần bậc phổ thông tại Mỹ), SIG (chương trình du học hè tại Mỹ)…

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge của FLYER tại đây với lượng đề thi Cambridge, TOEFL Primary … được biên soạn cập nhật liên tục để giúp con em mình ôn luyện vững vàng cho các kì thi, trong đó có TOEFL Primary Challenge https://www.flyer.vn

Thuan Duong
Thuan Duonghttps://www.flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories

 

THI THỬ MIỄN PHÍ NGAY

LÀM ĐẠI LÝ?