Kết quả bài thi TOEFL Primary có ý nghĩa như thế nào?

0
1566

Kết quả thi TOEFL Primary là một bản đánh giá toàn diện và chi tiết về năng lực tiếng Anh hiện tại của thí sinh tham dự kì thi TOEFL Primary. Số sao (cấp độ 1) và số huy hiệu (cấp độ 2) mà thí sinh đạt được trong mỗi phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu không chỉ đánh giá chính xác nhất trình độ Anh ngữ của các em mà còn bao hàm gợi ý kế hoạch học tập tiếp theo của các em.

TOEFL Primary – thành viên đầu tiên của gia đình TOEFL- là bài thi dành cho học sinh tiểu học của ETS (Ảnh: IIG Vietnam)

Sau thi tham dự kì thi TOEFL Primary, thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm do Cục Khảo thí Hoa Kì ETS cấp được công nhận toàn cầu. Bài thi cấp độ 1 tính điểm bằng sao (1-4 sao), Bài thi cấp độ 2 tính điểm bằng huy hiệu (1-5 huy hiệu).

Kết quả thi TOEFL Primary Reading & Writing quy đổi sang Lexile, và CEFR
Kết quả thi TOEFL Primary Listening quy đổi sang CEFR

Cụ thể, số sao/huy hiệu mà một thí sinh đạt được cho biết khả năng tiếng Anh hiện tại của em, và đưa ra những khuyến nghị về lộ trình học tập tiếng Anh sắp tới của em như sau:

1, Kết quả phần Đọc hiểu — Cấp độ 1

 

Kết quả

Năng lực hiện tại

Gợi ý kế hoạch học tập

4

sao

Học sinh hiểu được các mô tả và thông tin ngắn trong bảng biểu và các thông điệp ngắn: 

– Hiểu được từ vựng phổ biến và một số từ vựng ít phổ biến về đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng (ví dụ: ring, adventures, whisper, double)

– Hiểu được nghĩa của các câu phức (ví dụ: This is a friendly thing to do when you say goodbye. People do this when they talk quietly.)

– Liên kết được các thông tin ở những câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, xác định ý chính và hiểu được nghĩa các từ không quen thuộc

– Xác định được vị trí của các thông tin chính trong đoạn văn

Học sinh nên:

– Trau dồi từ mới, không quen thuộc

– Thực hành đọc hiểu các câu chuyện và các đoạn thông tin về nhiều chủ đề khác

nhau

– Thực hành đọc hiểu các đoạn văn dài hơn và phức tạp hơn

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

3 sao Học sinh hiểu được các mô tả ngắn và tìm được thông tin dựa trong biển báo, biểu mẫu, lịch trình. 

Cụ thể:

– Hiểu được các từ vựng phổ biến và câu xã giao (ví dụ: play a game, go to a museum)

– Hiểu được các mô tả đơn giản về các sự việc ở hiện tại và trong quá khứ (ví dụ: The mouse is on top of the table. He is washing his hands.)

– Nhận biết được mối liên hệ giữa các từ và cụm từ thuộc các chủ đề quen thuộc

– Liên kết được ý giữa các câu đơn (ví dụ: Clouds are in the sky. Rain comes from them. Sometimes they cover the sun.)

Học sinh nên:

– Đọc hiểu các đoạn văn và câu chuyện dài hơn về con người, đồ vật và thông tin quen thuộc

– Trau dồi từ vựng mô tả đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng hơn

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

2 sao Học sinh bắt đầu hiểu được từ vựng và một số mô tả ngắn. Học sinh có thể:

– Hiểu được từ vựng phổ biến thuộc các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể, động vật và động từ chỉ hành động

– Nhận biết được từ khóa để hiểu được các câu đơn giản

– Hiểu được các động từ chỉ hành động hàng ngày ở thì hiện tại (Ví dụ: The children play. He is eating.)

Học sinh nên:

– Trau dồi từ vựng và các diễn đạt phổ biến sử dụng trong các ngữ cảnh quen thuộc và mang tính xã hội

– Thực hành đọc hiểu những câu đơn giản và các đoạn văn ngắn về các chủ đề quen thuộc

1 sao Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng cơ bản có hỗ trợ trực quan – Trau dồi và thực hành đọc hiểu những từ vựng phổ biến theo các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể, động vật và hành động

– Đọc hiểu các câu ngắn và đơn giản về con người, đồ vật và hành động quen thuộc, ví dụ: The boy is eating an apple.

2, Kết quả phần Đọc hiểu — Cấp độ 2

 

Kết quả Năng lực hiện tại Gợi ý kế hoạch học tập
5 huy hiệu Học sinh hoàn thành xuất sắc bài thi. Cụ thể:

– Có vốn từ vựng đa dạng gồm các từ phổ biến và ít phổ biến, hiểu được nghĩa của câu phức, đoạn văn phức tạp và dài hơn,

– Liên kết được thông tin giữa nhiều câu và đoạn văn để suy luận, xác định các ý chính, hiểu được nghĩa của các từ không quen thuộc

– Xác định được các chi tiết cụ thể trong đoạn văn dài hơn

Học sinh nên:

– Đọc hiểu các câu chuyện và đoạn thông tin dài hơn và phức tạp hơn về các chủ đề khác nhau

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói/ viết thông tin đã đọc

– Cân nhắc thi TOEFL Junior để có được đánh giá chính xác hơn về khả năng Đọc hiểu

4 huy hiệu Học sinh hiểu được các câu chuyện đơn giản và các đoạn văn học thuật phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể:

– Hiểu được nhiều từ phổ biến và ít phổ biến hơn, nghĩa của câu phức và đoạn văn phức tạp

– Liên kết được thông tin ở các câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, tìm ý chính và nghĩa của các từ không quen thuộc, xác định được các chi tiết cụ thể trong đoạn văn

Học sinh nên:

– Đọc hiểu các câu chuyện và đoạn thông tin dài hơn và phức tạp hơn về các chủ đề khác nhau

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

3 huy hiệu Học sinh hiểu được các câu chuyện đơn giản và bắt đầu hiểu đoạn văn học thuật phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể:

– Hiểu được từ vựng phổ biến và một số từ vựng ít phổ biến về đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng, hiểu được nghĩa của các câu phức

– Liên kết được các thông tin ở những câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, xác định ý chính và hiểu được nghĩa các từ không quen thuộc, định vị được thông tin chính

Học sinh nên:

– Trau dồi từ mới, không quen thuộc, thực hành đọc hiểu các câu chuyện và các đoạn thông tin về nhiều chủ đề khác nhau

– Thực hành đọc hiểu các đoạn văn dài hơn và phức tạp hơn

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

2 huy hiệu Học sinh hiểu được các mô tả ngắn, tìm được thông tin trong biển báo, thông điệp, câu chuyện. Cụ thể:

– Hiểu được các từ vựng phổ biến và câu xã giao (ví dụ: play a game, go to a museum)

– Hiểu được các mô tả đơn giản về các sự việc ở hiện tại và trong quá khứ

– Nhận biết được mối liên hệ giữa các từ và cụm từ thuộc các chủ đề quen thuộc, liên kết được ý giữa các câu đơn

Học sinh nên:

– Đọc hiểu các đoạn văn và câu chuyện dài hơn về con người, đồ vật và thông tin quen thuộc

– Trau dồi từ vựng mô tả đồ vật, địa điểm, con người, hành động và ý tưởng hơn, dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc

1 huy hiệu Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng cơ bản, có thể nhận dạng từ vựng cơ bản có hỗ trợ trực quan Học sinh nên:

– Trau dồi từ vựng và những diễn đạt phổ biến

– Trau dồi từ vựng về sự liên hệ giữa con người, đồ vật, và địa điểm,  đọc hiểu các câu đơn và các đoạn văn ngắn

– Cân nhắc thi TOEFL Primary Cấp độ 1 để có  đánh giá chính xác hơn về khả năng đọc hiểu

3,  Kết quả phần Nghe hiểu — Cấp độ 1

 

Kết

quả

Năng lực hiện tại Gợi ý kế hoạch học tập
4 sao Học sinh hiểu được các mô tả, chỉ dẫn, hội thoại và thông điệp đơn giản. Cụ thể:

– Hiểu được các từ ít phổ biến hơn mô tả về các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc (ví dụ: pocket, pour, lamp)

– Hiểu được câu trả lời gián tiếp cho các câu hỏi trong hội thoại, các thông điệp mà thông tin không được diễn đạt rõ ràng

– Liên kết các thông tin để suy luận ý chính hoặc chủ đề của thông điệp, câu chuyện và đoạn thông tin

–  Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn nói dài hơn

Học sinh nên:

– Trau dồi từ mới, không quen thuộc khi nghe các câu chuyện hoặc đối thoại học thuật dài hơn

– Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong các hội thoại

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các câu chuyện hoặc thông tin đã nghe

3 sao Học sinh hiểu được các mô tả, hội thoại và thông điệp đơn giản và ngắn gọn. 

Cụ thể:

– Hiểu được các diễn đạt thông thường trong hội thoại hàng ngày

– Hiểu được một chỉ dẫn đơn giản sử dụng các từ quen thuộc và các từ khóa được nhắc lại

– Hiểu được mục đích của các thông điệp mà thông tin chính được lặp lại

– Hiểu được nội dung chính của các câu chuyện đơn giản mà thông tin chính được diễn đạt rõ ràng và lặp lại

Học sinh nên:

– Học nhiều hơn từ miêu tả về các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc

– Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong hội thoại

– Nghe các đối thoại mang tính học thuật và các câu chuyện dài hơn phù hợp với lứa tuổi

– Nói và viết ra bằng ngôn từ của mình sau khi nghe các thông tin hoặc câu chuyện

2 sao Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ quen thuộc trong lời nói.

Cụ thể:

-Hiểu được các từ chỉ người và vật thuộc các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường

học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể và động vật

-Nhận biết được các từ chỉ hành động trong câu đơn (ví dụ: The children play. He is eating.)

Học sinh nên:

– Thực hành nói và nghe những từ quen thuộc thường dùng trong câu đơn

– Thực hành các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản

– Thực hành nghe các thông điệp từ giáo viên, bạn bè, gia đình

– Bắt đầu nghe và nhận biết thông tin cơ bản trong các mẩu truyện ngắn và đơn giản

1 sao Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng quen thuộc trong lời nói, như từ chỉ đồ vật, địa điểm và con người  có hỗ trợ trực quan Học sinh nên:

– Trau dồi từ vựng hàng ngày: từ chỉ người và đồ vật thuộc các chủ đề quen thuộc, học từ mới qua tranh ảnh

– Nghe những câu ngắn và đơn giản về các hoạt động thường ngày, về người và vật (ví dụ: She is swimming.)

– Thực hành sử dụng những diễn đạt thông thường như chào hỏi

4, Kết quả phần Nghe hiểu —Cấp độ 2

Kết quả

 

Năng lực hiện tại Gợi ý kế hoạch học tập
5 huy  hiệu Học sinh hoàn thành xuất sắc bài thi. Cụ thể:

– Hiểu được các từ ít sử dụng trong mô tả về các chủ đề, ngữ cảnh, hành động quen thuộc

– Hiểu được các thông điệp và câu chuyện có chứa từ vựng không quen thuộc và một số thành ngữ, liên kết được các thông tin xuyên suốt câu chuyện hoặc đối thoại học thuật để suy ra nội dung, nhận biết thông tin chi tiết trong đoạn văn nói dài hơn

 

Học sinh nên:

– Nghe các câu chuyện và đoạn văn học thuật dài hơn và phức tạp hơn, thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn

– Diễn đạt thông tin đã nghe theo cách của mình

– Cân nhắc thi TOEFL Junior để có đánh giá chính xác hơn về khả năng nghe hiểu

 

4 huy  hiệu Học sinh hiểu được các đoạn hội thoại, câu chuyện đơn giản và đối thoại học thuật phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể:

– Hiểu được các từ ít dùng hơn trong mô tả về các chủ đề, ngữ cảnh, hành động quen thuộc

– Hiểu được các thông điệp và câu chuyện có chứa từ vựng không quen thuộc và một số thành ngữ, liên kết được các thông tin xuyên suốt câu chuyện/ đối thoại học thuật để suy ra nội dung

– Nhận biết thông tin chi tiết trong đoạn văn nói dài hơn

 

Học sinh nên:

-Nghe các câu chuyện và đoạn văn học thuật dài hơn và phức tạp hơn về nhiều chủ đề khác nhau

-Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong hội thoại

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói/ viết về thông tin đã nghe

 

3 huy  hiệu Học sinh hiểu được các đoạn hội thoại và các câu chuyện đơn giản. Học sinh bắt đầu hiểu được các đối thoại học thuật phù hợp với lứa tuổi, cụ thể:

– Hiểu được các từ ít phổ biến hơn mô tả về các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc (ví dụ: pocket, pour, lamp, branch), hểu được câu trả lời gián tiếp cho các câu hỏi trong hội thoại

– Hiểu được các thông điệp mà thông tin không được diễn đạt rõ ràng

– Liên kết các thông tin để suy luận ý chính hoặc chủ đề của thông điệp, câu chuyện, v..v

– Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn nói dài hơn

 

Học sinh nên:

– Trau dồi từ mới, không quen thuộc khi nghe các câu chuyện hoặc đối thoại học thuật dài hơn

– Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong các hội thoại

– Dùng cách diễn đạt của mình để nói hoặc viết về các câu chuyện hoặc thông tin đã nghe

 

2 huy  hiệu Học sinh hiểu được các hội thoại và thông điệp cơ bản, bắt đầu hiểu được các câu chuyện:

– Hiểu được các diễn đạt thông thường trong hội thoại hàng ngày

– Hiểu được chỉ dẫn đơn giản, và mục đích của các thông điệp mà thông tin chính được lặp lại

– Hiểu được nội dung chính của các câu chuyện đơn giản mà thông tin chính được diễn đạt rõ ràng và lặp lại

 

Học sinh nên:

– Trau dồi thêm từ vựng về các chủ đề, ngữ cảnh  quen thuộc

– Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít phổ biến hơn

– Nghe các đối thoại mang tính học thuật và các câu chuyện dài hơn phù hợp với lứa tuổi

-Dùng cách diễn đạt của mình để nói/ viết về câu chuyện được nghe

 

1 huy  hiệu Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ vựng quen thuộc trong lời nói, như từ chỉ đồ vật, địa điểm và con người, có hỗ trợ trực quan Học sinh nên:

– Trau dồi từ vựng hàng ngày, thực hành các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản

– Thực hành nghe các thông điệp ngắn và hướng dẫn của giáo viên

– Nghe và nhận biết thông tin cơ bản trong các mẩu truyện ngắn

–  Cân nhắc thi TOEFL Primary Cấp độ 1 để có được đánh giá chính xác hơn về khả năng Nghe hiểu

 

Kết quả thi TOEFL Primary vì thế không chỉ là số sao hay số huy hiệu đơn thuần, mà là sự ghi nhận khả năng tiếng Anh thí sinh đã đạt được, và là nền tảng gây dựng kế hoạch học tập tiếp theo của thí sinh trong tương lai.

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge của FLYER tại đây với giá chỉ từ 290k với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục để giúp con em mình ôn luyện vững vàng cho các kì thi http://flyer.vn/

Nguồn: ets.org