Đề thi Flyers Cambridge có những danh sách từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nào?

Kỳ thi Flyers Cambridge là kì thi thứ 3 trong bộ ba kỳ thi của Cambridge dành cho các bạn ở độ tuổi từ 7 – 12 tuổi. Kỳ thi này rất quan trọng đối với các bạn lớp 5 khi các trường chuyên THCS dần lấy điểm thi Flyers để đánh giá và làm tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào. Bài viết này của Flyer.vn sẽ giúp các bạn học sinh tổng hợp danh sách từ vựng được phân chia theo topic và cấu trúc ngữ pháp trong đề thi Flyers Cambridge.

1.Danh sách từ vựng trong đề thi Flyers Cambridge theo từng chủ đề

Chủ đề 1: Meet the Flyers

Từ vựng Flyers Cambridge #1
Emma
David
Katy
Michael
Robert
Richard
Helen
Harry
William
Betty
George
Holly

Chủ đề 2: Autumn/Fall

Từ vựng Flyers Cambridge #2
salt
jam
meal
fridgemedicine
pepper
flour
pizza
fall overchemist
honey
burn
piece
cut

Chủ đề 3: Flyers fun day

Từ vựng Flyers Cambridge #3
drum
violin
octopus
artists
singer
concert
king
actors
instruments
crown
queen
stage

Từ vựng Flyers Cambridge #4
Chủ đề 4: Winter

snowman
snowboarding
magazine
chess
skiing
calendar
married
ski
snowball

Từ vựng Flyers Cambridge #5
Chủ đề 5: Flyers party

delicious
biscuits/ cookies
knife
waiter
sugar
fork
chopsticks
butter
spoon

Từ vựng Flyers Cambridge #6
Chủ đề 6: Spring

butterfly
wing
plastic
metal
swan
bridge
glass
nest
insect
gate
wood

Từ vựng Flyers Cambridge #7
Chủ đề 7: Flyers adventure

fast
backpack
west
light green
castle
north
east
dark green
cave
south
passenger

Từ vựng Flyers Cambridge #8
Chủ đề 8: Summer

postcard
envelope
mechanic
police officers
stamp
police station
factory

Từ vựng Flyers Cambridge #9Từ vựng Flyers Cambridge #10
Chủ đề 9: Tomorrow is the Flyers exam day

Từ vựng Flyers Cambridge #12
Từ vựng Flyers Cambridge #11
shelf
turn off
calendar
turn on
broken
how long?

File tổng hợp từ vựng theo chủ đề Flyers Cambridge tổng hợp bởi Flyer.vn, ba mẹ có thể tải miễn phí TẠI ĐÂY.

File PDF cuốn sách từ vựng A2 Flyers Cambridge theo chủ đề, ba mẹ có thể tải miễn phí TẠI ĐÂY.

2. Cấu trúc ngữ pháp trong đề thi Flyers Cambridge

Past continuous – Quá khứ tiếp diễn (đối với các hành động bị gián đoạn và đang diễn ra)
I was walking down the road when I saw her. It was a very cold day and snow was falling.
Present perfect – Hiện tại hoàn thành
Have you ever been to the circus?
He’s just eaten his dinner
Be going toIt isn’t going to rain today.
May
The bus may not come today because there is a lot of snow.
Shall (để gợi ý)Shall we have a picnic in the park?
CouldYou could invite Robert to the football game.
ShouldShould we take a towel to the swimming pool?
Tag questions – Câu hỏi đuôi
That’s John’s book, isn’t it?
Adverbs – Trạng từ
I haven’t bought my brother’s birthday present yet.
Conjunctions – Liên từI didn’t want to walk home so I went on the bus.

If clauses (câu điều kiện loại 0)If it’s sunny, we go swimming.
Where clauses (mệnh đề với “Where”)
My grandmother has forgotten where she put her glasses.
Before/after clauses (mệnh đề với “Before”/”After”)

 

 

I finished my homework before I played football.

Be/look/sound/feel/taste/smell likeWhat’s your new teacher like?
That sounds like the baby upstairs. I think he’s crying.

Make somebody/something + adj
That smell makes me hungry!

What time …?
What time does the film start?

What else/next?
What else shall I draw?

See you soon/later/tomorrow …See you next week, Mrs. Ball!

Be made ofThe toy is made of wood.

3. Bài tập rèn luyện kỹ năng viết trình độ Flyers

Sau khi ôn tập bộ từ vựng và ngữ pháp của trình độ Flyers, ba mẹ có thể cho bé luyện tập bộ tài liệu luyện viết được Cambridge biên soạn dành riêng cho trình độ này.

TẢI BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT FLYERS TẠI ĐÂY

ĐÁP ÁN BỘ BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT FLYERS TẠI ĐÂY

Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge  tại đây với kho đề thi được biên soạn cập nhật liên tục: https://www.flyer.vn/

Linh Đan Nguyen Thi
Linh Đan Nguyen Thi
“If I love myself, I love you. If I love you, I love myself.” – Rumi 🍀beloved🍀

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories