Cách chấm điểm Speaking TOEFL Junior thí sinh cần biết

Cách chấm điểm Speaking TOEFL Junior như thế nào? Một trong những bí quyết đạt điểm cao trong các bài thi Speaking tiếng Anh nói chung và bài thi Speaking TOEFL Junior nói riêng là hiểu rõ tiêu chí chấm điểm của giám khảo. Vậy thí sinh cần chú trọng đến những yếu tố nào khi thi Speaking TOEFL Junior để đạt điểm tối đa? Chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bài thi Speaking TOEFL Junior gồm 4 phần thi với số điểm tối đa là 16. Mức điểm Speaking TOEFL Junior tương ứng với các trình độ trong Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu ÂU CEFR (từ dưới A2 đến B2) như trong bảng mô tả sau:

Mức điểm Mô tả năng lực Cấp độ trên CEFR
14–16 Gần như luôn luôn sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác, đa dạng, hiệu quả, dễ hiểu cho người nghe. B2
11-13 Thường sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác, hiệu quả, tương đối dễ hiểu cho người nghe. B1
8-10 Khả năng nói tương đối dễ hiểu cho người nghe A1
Dưới 8 Sử dụng từ vựng căn bản và các cấu trúc ngữ pháp đơn giản Dưới A2

 

Dưới đây là chi tiết thang điểm chấm từng task trong bài thi Speaking TOEFL Junior và ví dụ được giám khảo đánh giá cho từng phần.

1. Task 1

1.1 Thang điểm

Điểm Mô tả năng lực

4

 • Đọc bài trôi chảy và dễ hiểu.
 • Biết nhóm các từ thành cụm từ có nghĩa, ngừng ngắt hết cụm từ và sau các dấu câu chính xác
 • Ngữ điệu phù hợp.
 • Phát âm rõ ràng, có thể mắc một số lỗi phát âm nhỏ.
 • Tốc độ đọc vừa phải.

3

 • Đọc bài tương đối trôi chảy và dễ hiểu.
 • Biết nhóm các từ thành cụm có nghĩa, ngừng ngắt hết cụm từ và sau các dấu câu tương đối chính xác
 • Ngữ điệu đôi khi còn chưa rõ.
 • Phát âm rõ ràng, có thể mắc một số lỗi phát âm nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạch lạc của toàn bài
 • Tốc độ đọc ở mức tương đối vừa phải, có thể có sai sót nhỏ gây khó hiểu.

2

 • Đôi khi đọc ngắt quãng, đọc từng từ một.
 • Không nhóm được các từ thành cụm có nghĩa, đôi khi thiếu ngừng ngắt sau các dấu câu.
 • Ngữ điệu đơn điệu.
 • Phát âm rõ ràng ở một số từ, nhưng mắc lỗi phát âm, có thể dừng lại để tự sửa từ vừa phát âm sai, gây ảnh hưởng đến tính mạch lạc của bài đọc.
 • Tốc độ đọc đôi khi không phù hợp, dẫn đến đọc ngắt quãng, nói ngọng và phát âm sai.

Lưu ý: câu trả lời cũng có thể được chấm 2 điểm khi thí sinh mắc nhiều lỗi phát âm và cố gắng diễn đạt lại các phần văn bản bằng từ ngữ của mình thay vì đọc bài.

1

 • Đọc khó theo dõi, khó hiểu, dừng nghỉ không đúng chỗ. Bài đọc có thể chưa hoàn thành.
 • Ngữ điệu ít khi được sử dụng hiệu quả.
 • Thường xuyên mắc lỗi phát âm và trọng âm; các từ có thể không thể hiểu được.
 • Tự sửa lỗi vẫn không đúng. Đọc sai từ dẫn đến thay đổi về nghĩa cơ bản.
 • Tốc độ đọc chậm.
 • Ít khi ngừng nghỉ đúng dấu câu.

0

Không đọc bài/ngôn ngữ thu âm không phải tiếng Anh/đọc sai bài/bản thu âm không có đủ dữ liệu để đánh giá.

 

1.2 Phân tích ví dụ

 • Xem đề bài chi tiết tại LINK này.
 • Bản text để thí sinh Read Aloud:

Why do people clap their hands? In most cultures, people clap their hands to show that they like or enjoy something, such as a performance in the theater, a concert, or a sports event. In some countries, it is even common for the performer to clap along with the fans. However, the meaning of clapping has changed over time. A long time ago, clapping meant something very different than it does today. In those days, when the audience did not like a performance, they clapped and made other noises to show their disapproval.

 • Nghe audio câu trả lời tại LINK này.
 • Nhận xét: Bài đọc tương đối trôi chảy, dễ hiểu, nhóm các cụm từ có nghĩa và dừng nghỉ chính xác. Ngữ điệu chưa chuẩn xác 100% nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hiểu ý nghĩa cả bài. Mặc dù accent tiếng mẹ đẻ của thí sinh khá rõ, nhưng bài đọc vẫn rõ ràng, mạch lạc. Tốc độ đọc phù hợp
 • Đánh giá: 4 điểm

2. Task 2

2.1 Thang điểm

Điểm

Mô tả năng lực

4

 • Câu chuyện có nội dung hoàn chỉnh, liên quan đến các bức tranh, có chi tiết và phát triển ý. Chỉ có sai sót nhỏ về nội dung hoặc tính mạch lạc. Các sự kiện diễn ra đồng đều và trình tự dễ theo dõi
 • Diễn đạt tự nhiên, nói trôi chảy và tự tin, ít ngập ngừng, có thể mắc lỗi phát âm, trọng âm và ngữ điệu nhưng không làm ảnh hưởng đến nội dung toàn bài.
 • Sử dụng đa dạng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp để diễn đạt ý, biết sử dụng các phương tiện liên kết

3

 • Câu chuyện có nội dung tương đối hoàn chỉnh, có thể mắc lỗi về nội dung hoặc liên kết. Có thể mô tả những sự kiện chính một cách sơ sài, hoặc có một vài chi tiết gây khó hiểu
 • Diễn đạt tương đối trôi chảy, có thể có ngập ngừng đôi chút, mắc lỗi phát âm, trọng âm và ngữ điệu làm ảnh hưởng đến nội dung toàn bài, có khả năng nói liền mạch đến khi kết thúc câu chuyện
 • Có thể mắc lỗi ngữ pháp và từ vựng nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến ý nghĩa của câu, sử dụng hạn chế các phương tiện liên kết.

2

 • Phát triển câu chuyện còn hạn chế. Hầu hết các ý được kể lại rất ít hoặc không chi tiết. Một số ý có thể không liên quan đến tranh cho trước. Sử dụng hạn chế các phương tiện liên kết, gây khó hiểu cho người nghe.
 • Có thể có cố gắng duy trì mạch kể chuyện nhưng tốc độ còn chậm, ngừng ngắt nhiều. Đôi lúc mắc lỗi phát âm, trọng âm và ngữ điệu làm ảnh hưởng đến nội dung toàn bài.
 • Có thể gặp khó khăn trong việc diễn tả nội dung câu chuyện do ngữ pháp và từ vựng hạn chế, chỉ sử dụng được những cấu trúc và từ vựng căn bản. Những hạn chế này có thể dẫn đến ý nghĩa mơ hồ, không rõ ràng.

1

 • Phát triển câu chuyện rất hạn chế, câu chuyện có thể chưa hoàn thiện. Thiếu chi tiết và phát triển ỷ.
 • Không thể duy trì mạch kể chuyện, thường xuyên mắc lỗi phát âm, trọng âm và ngữ điệu làm ảnh hưởng đến nội dung toàn bài.
 • Hầu như câu nào cũng có lỗi sai. Từ vựng hạn chế và dùng từ thiếu chính xác.

0

Không trả lời/ngôn ngữ thu âm không phải tiếng Anh/chỉ đọc lại phần gợi ý hoặc trả lời sai chủ đề.

2.2 Phân tích ví dụ

 • Xem chi tiết đề bài tại LINK này.
 • Nghe audio câu trả lời tại LINK này.
 • Nhận xét: Câu chuyện có nội dung hoàn chỉnh, chính xác, đủ chi tiết. Thí sinh chỉ mắc một lỗi nhỏ về lượng bỏng ngô các nhân vật trong tranh mua. Tốc độ vừa phải, giọng kể tự tin, mạch lạc
 • Đánh giá: 4 điểm

3. Task 3 và 4

3.1 Thang điểm

Điểm

Mô tả năng lực

4

 • Nội dung đầy đủ và phù hợp, thông tin chính được truyền đạt mạch lạc, chính xác và chi tiết mặc dù có thể mắc lỗi nhỏ. Liên kết ý rõ ràng.
 • Giọng nói rõ ràng và trôi chảy, đôi khi mắc các lỗi nhỏ về phát âm, trọng âm và ngữ điệu nhưng không ảnh hưởng đến nội dung toàn bài. Có thể phát âm sai cả từ chính nhưng không ảnh hưởng đến nội dung.
 • Ngữ pháp và từ ngữ đa dạng, phù hợp với đề bài và truyền đạt ý nghĩa hiệu quả. Đôi khi có thể xảy ra các lỗi về dạng thức từ và ngữ pháp nhưng hầu như không ảnh hưởng đến ý nghĩa cần diễn đạt.

3

 • Nội dung tương đối đầy đủ và phù hợp, hầu hết thông tin chính được truyền đạt mạch lạc, chính xác và chi tiết mặc dù có thể mắc lỗi nhỏ. Liên kết ý tương đối rõ ràng, có thể mắc lỗi nhỏ.
 • Giọng nói tương đối rõ ràng và trôi chảy, đôi khi mắc các lỗi nhỏ về phát âm, trọng âm và ngữ điệu nhưng không ảnh hưởng đến nội dung toàn bài. Có thể phát âm sai cả từ chính nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nội dung.
 • Ngữ pháp và từ ngữ đa dạng, phù hợp với đề bài và truyền đạt ý nghĩa hiệu quả. Đôi khi có thể xảy ra các lỗi về dạng thức từ và ngữ pháp nhưng hầu như không ảnh hưởng đến ý nghĩa cần diễn đạt, có thể gặp khó khăn khi phát âm những từ không quen thuộc.
 • Sử dụng ngữ pháp và từ vựng căn bản, có thể còn lỗi nhỏ. Thí sinh có thể cố gắng phát triển câu chưa phù hợp nhưng không câu hiểu sai ý.

2

 • Chỉ có thể phát triển được ý chính, trình bày từng ý một, thiếu liên kết ý; thông tin chính có thể không được diễn đạt đầy đủ, có thể gây hiểu nhầm.
 • Giọng nói có lúc rõ ràng và trôi chảy, thí sinh gặp khó khăn trong việc nói liền mạch, câu trả lời chậm, ngừng nghỉ nhiều. Mắc lỗi phát âm, trọng âm từ và ngữ điệu, có thể gây hiểu sai ý.
 • Thiếu vốn từ và ngữ pháp, chỉ sử dụng được các từ căn bản. Mắc lỗi từ vựng và ngữ pháp có hệ thống và đôi khi gây hiểu sai ý.

1

 • Nội dung chưa hoàn chỉnh và/hoặc thiếu phát triển ý. Thông tin được truyền tải một cách hạn chế và có thể chưa chính xác.
 • Thí sinh gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài, hoặc chỉ có thể nói được những ý ngắn, thường xuyên ngừng ngắt. Mắc các lỗi ngữ âm, người nghe cần chú ý lắng nghe mới có thể hiểu được.
 • Có thể chỉ sử dụng được những từ vựng quen thuộc, đơn giản. Từ vựng có thể thiếu chính xác, ít sử dụng các bổ tổ (modifiers). Thí sinh gặp khó khăn trong việc nói câu đúng ngữ pháp.

0

Không trả lời/ngôn ngữ thu âm không phải tiếng Anh/chỉ đọc lại phần gợi ý hoặc trả lời sai chủ đề.

 

3.2 Phân tích ví dụ

Task 3

 • Chi tiết đề bài tại LINK này.
 • Nghe audio câu trả lời tại LINK này
 • Nhận xét: Những thông tin chính được đưa ra không đầy đủ và thiếu chính xác. Ví dụ, thí sinh nói đến bảo tàng (a museum), chứ không phải thư viện (a library). Thông vin về bài tập về nhà cũng chưa hoàn tất. Thí sinh mắc các lỗi ngôn ngữ gây khó hiểu. Ví dụ, “We should get back worksheet at end of visit museum” là câu gây khó hiểu
 • Đánh giá: 2 điểm

Task 4

 • Chi tiết đề bài tại LINK này.
 • Nghe audio câu trả lời tại LINK này.
 • Nhận xét: Nội dung đầy đủ và chính xác. Thông tin chính được trình bày mạch lạc và chính xác, có phát triển ý. Thí sinh nói tương đối rõ ràng và lưu loát, ngừng ngắt một chút và ngữ điệu có chỗ chưa phù hợp nhưng không làm ảnh hưởng đến nội dung của câu trả lời
 • Đánh giá: 4 điểm

Hiểu rõ tiêu chí chấm thi Speaking TOEFL Junior, thí sinh biết được yếu tố nào cần tập trung trong phần thi của mình và tránh được những sơ suất gây mất điểm đáng tiếc. Phụ huynh cũng có thể tham khảo phòng luyện thi ảo TOEFL của FLYER tại đây với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục: http://flyer.vn/ 

Nguồn:ets.org

Thuan Duong
Thuan Duonghttps://www.flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories

 

THI THỬ MIỄN PHÍ NGAY

LÀM ĐẠI LÝ?