12 chủ điểm ngữ pháp TOEFL PRIMARY STEP 2 con phải nắm vững để thi tốt

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi TOEFL Primary step 2, ngoài việc ôn luyện đề thi và ôn tập từ vựng, thí sinh cũng cần chú ý ôn tập lại các cấu trúc ngữ pháp quan trọng.

I. 12 chủ điểm ngữ pháp TOEFL Primary Step 2

Vì cấu trúc đề của bài thi Toefl Primary chủ yếu là dạng câu hỏi trắc nghiệm, chọn đáp án, do vậy các nội dung về ngữ pháp thường không được chú ý nhiều trong quá trình ôn tập. Tuy nhiên, việc nắm vững ngữ pháp sẽ giúp việc đọc hiểu, xác định câu trả lời đúng cho câu hỏi khi đọc một đoạn văn dài dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, Flyer sẽ cùng các bạn thí sinh điểm qua 12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng để ôn tập cho bài thi Toefl Primary step 2.

1. Be-verbs – Động từ to be

Đông từ to be là động từ cơ bản nhất và cũng là kiến thức vô cùng quan trọng nhất trong việc học tiếng Anh nói chung và ôn tập cho kỳ thi Cambridge nói riêng. Thông thường, động từ to be được dùng để thể hiện sự tồn tại, trạng thái hoặc đặc điểm của một vật, của một địa điểm hay của một người.

Ở thì hiện tại đơn, động từ to be có 3 dạng là: am, is, are được chia phù hợp với chủ ngữ. Ở thì quá khứ đơn, động từ to be có 2 dạng là: was, were được chia phù hợp với chủ ngữ.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL PRIMARY STEP 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL PRIMARY STEP 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL PRIMARY STEP 2

2. Mạo từ A/an/the

– A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nhắc đến một đối tượng xác định hay không xác định.

– Chúng ta sử dụng ‘The’ khi danh từ chỉ đối tượng/sự vật được cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Ngược lại, khi người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được thì chúng ta dùng Mạo từ bất định: ‘A, An’

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL PRIMARY STEP 2

3. Some/Any

Cả “some”“any” đều được dùng để chỉ số lượng không xác định rõ hoặc không biết chắc có bao nhiêu. “Some” và “any” có chức năng giống nhau trong câu, nhưng được dùng theo cách khác nhau:

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL PRIMARY STEP 2

4. Measure words

Vì sao lại sử dụng Measure Word?

Vì chúng ta không thể biến các danh từ không đếm được thành dạng số nhiều được, nhưng chúng ta vẫn có một cách để xác định số lượng và đếm chúng. Vậy nên Measure word được sử dụng để đếm và xác định số lượng của một danh từ không đếm được.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL PRIMARY STEP 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

5. May/might

Maymight được biết đến là các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh. Chúng dùng để chỉ khả năng xảy ra của một hiện tượng, sự việc.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

6. Too many/ Too much/ Very.

–  Too much/Too many dùng để chỉ một việc gì đó quá mức bình thường hơn cần thiết.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

7. Sentence making – Cách hình thành câu

7.1. Cấu trúc: S+V

– Câu ở dạng này thường rất ngắn, một số câu chỉ có duy nhất chủ ngữ và động từ. Những động từ trong cấu trúc câu này thường là những nội động từ

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

7.2. Cấu trúc: S + V + O

– Đây là cấu trúc rất thông dụng và hay gặp trong tiếng Anh. Động từ trong cấu trúc này thường là những ngoại động từ

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

7.3. Cấu trúc: S + V + O + O

– Khi trong câu có 2 tân ngữ đi liền nhau thì sẽ có một tân ngữ được gọi là tân ngữ trực tiếp (Trực tiếp tiếp nhận hành động), và tân ngữ còn lại là tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp tiếp nhận hành động)

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

8. Can/Could

Cancould là hai trong những động từ khuyết thiếu thường gặp trong tiếng Anh thực tiễn. Nghĩa cơ bản của chúng đều là “có thể”. Xét về chức năng sử dụng từ can và could vừa có điểm chung lại vừa có sự khác biệt. Cụ thể cả 2 động từ khuyết thiếu này đều dùng để chỉ khả năng xảy ra sự việc (possibility) và thể hiện sự xin phép (permission), yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì (request).

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

9. SHOULD/MUST/ HAVE TO

Should/Must/Have to là các động từ khuyết khiếu – dùng để nêu lên khả năng thực hiện hành động, sự bắt buộc, khả năng xảy ra của sự việc, v.v.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

Phần 10-11-12 là tổng hợp 3 cấu trúc ngữ pháp tương đối phức tạp mà các bạn thí sinh sẽ được học kỹ trong chương trình học sau này, tuy nhiên các bạn cũng cần nắm được những cụm từ, cấu trúc thường gặp trong bài thi TOEFL Primary để làm tốt bài thi và đạt kết quả tốt nhất.

10. PHRASAL VERBS – CỤM ĐỘNG TỪ

Phrasal Verbs – Cụm động từ, là sự kết hợp giữa động từ với các tiểu từ là giới từ hoặc phó từ, có chức năng như động từ và thường tạo ra lớp nghĩa khác hơn so với nghĩa của động từ chính.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

11. TRANSITION WORDS – TỪ NỐI

Transition words – Từ nối trong tiếng Anh là từ để nối hai mệnh đề độc lập lại với nhau, tạo thành câu ghép hoặc câu phức. Các từ này có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Các từ nối có chức năng liên kết các ý với nhau một cách chặt chẽ hơn. Các từ nối phản ánh mối quan hệ cụ thể giữa các mệnh đề.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

12. THE PASSIVE VOICE – CÂU BỊ ĐỘNG

Câu bị động là câu mà chủ ngữ là người hay vật chịu tác động của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó.

12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2
12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng con cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi toefl primary step 2

Link tải file PDF tại đây

Trên đây là tổng hợp 12 chủ điểm ngữ pháp quan trọng dành cho thí sinh luyện thi Toefl Primary Step 2. 

II. Ngữ pháp tiếng Anh con cần nắm vững để làm tốt bài thi nghe TOEFL Primary Step 2

Trong bài thi Nghe của bài thi TOEFL Primary Step 2, các bạn nhỏ sẽ được tiếp xúc với nhiều dạng thông tin, như lời chỉ dẫn, hội thoại, lời nhắn, hoặc các như câu chuyện hay các văn bản thông tin. Các bạn nhỏ phải chú ý lắng nghe, hiểu được các nội dung một cách chính xác thì mới có thể lựa chọn được đáp án đúng và đạt kết quả cao cho bài thi này. Vì thế, đây là dạng bài không hề dễ dàng với các bạn nhỏ.

Flyer tổng hợp 16 cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong các dạng bài nghe của TOEFL Primary Step 2, giúp các bạn nhỏ hiểu được đúng nội dung bài nghe, để lựa chọn đáp án thật chính xác cho các câu hỏi.

Link tải file PDF tại đây

Flyer.vn chúc các thí sinh ôn tập và chuẩn bị thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chi Linh
Chi Linhhttps://www.flyer.vn/
5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật Tiếng Anh, từng giảng dạy, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh cho học sinh tiểu học và công tác tại các tổ chức giáo dục có uy tín như Language Link. Đam mê của mình là tạo ra những nội dung học sáng tạo, gần gũi và không gây nhàm chán cho học sinh.

Related Posts

Comments

Stay Connected

0FansLike
1,200FollowersFollow
8,800SubscribersSubscribe

Recent Stories